De la idee la bani

Totul despre finanțări nerambursabile

Servicii

Finanțări nerambursabile


 1. Elaborarea unui plan de afaceri de la A la Z

Elaborarea unui plan de afaceri este coloana vertebrală a oricărui business. Pentru o firmă nouă, planul de afaceri reprezintă instrumentul prin care întreprinzătorul poate coordona procesul de înființare și desfășurare a activității firmei. Elaborarea planului de afaceri presupune mai multe etape:

 • documentarea, culegerea informațiilor;
 • planificarea efectivă a activității firmei;
 • redactarea propriu-zisă a planului de afaceri.

În structura unui plan de afaceri pot fi identificate elemente structurale principale precum:

 • Prezentarea firmei;
 • Descrierea afacerii;
 • Planul managerial;
 • Planul operațional;
 • Planul de marketing;
 • Planul financiar;

În măsura în care accesarea finanțărilor rambursabile/nerambursabile vizează dezvoltarea unei afaceri existente, planul de afaceri are un rol esențial în realizarea efectivă a dezvoltării vizate, a obiectivelor propuse. În această situație, planul va include și date semnificative despre rezultatele anterioare obținute de societate.


Dosarul cererii de finanțare presupune elaborarea următoarelor documentații: 

1. Cerere de finanțare 

2. Studiu de fezabilitate (unde este cazul) 

3. Planul de Afaceri propriu-zis

4. Memoriul justificativ, 

5. Analiza cost-beneficiu, 

6. Strategii de marketing, etc. 

* Documentația proiectului va fi realizată întotdeauna în acord cu Ghidul solicitantului, avându-se în vedere în permanență respectarea tuturor condițiilor de eligibilitate.


Clientii nostri sunt persoane fizice, IMM-uri și Micro-întreprinderi de pe întreg teritoriul României, iar scopul nostru este ca prin realizarea de success a proiectelor, beneficiarii să obțină subvenții nerambursabile din resursele unionale ce stau la dispoziția României.
Oferim gratuit:

 • Analiza eligibilității proiectului și aplicantului;
 • Realizarea punctajul estimativ al proiectului; 
 • Informații despre drepturile și obligațiile beneficiarului;

Elaborarea (redactarea) proiectelor

După o analiză precisă, vom trece la întocmirea cererii de finanțare în stricta concordanță cu reglementările juridice ale ministerelor de resort. În urma înaintării proiectului, monitorizăm cu atenție calea acestuia până la semnarea contractului de finanțare.


În cadrul serviciului de consultanță oferim:

 • Definirea conceptului de proiect;
 • Evaluarea situației economico – financiară a solicitantului;
 • Elaborarea planului de afaceri;
 • Întocmirea studiului de fezabilitate;
 • Analiza cost-beneficiu;
 • Elaborarea proiectului de finanțare și completarea declarațiilor necesare;
 • Depunerea proiectelor de finanțare (și a documentelor anexe) la organele administarative pentru evaluare. Notă: Depunerea online a proiectelor va fi efectuată de către firma noastră, iar în cazul în care autoritatea de evaluare solicită depunerea fizică a proiectelor, acesta se va efectua conform Ghidului Solicitantului;
 • Asistență pe perioada verificării proiectului;

Consultanță și asistență pe perioada de implementare a proiectelor admise

După ce proiectul de finanțare a fost declarat câștigător, va începe ultima parte a lucrării. Societatea noastra stă la dispoziția dvs. și în faza de implementare a proiectului, unde pot apărea erori în urma cărora ați putea pierde sprijinul de finanțare. Managementul de proiect nu se termină cu depunerea și aprobarea cererii de finanțare. Specialiștii noștri calificați stau la dispoziția dumneavoastră în ceea ce privește implementarea și monitorizarea proiectului. 


Servicii asigurate pe tot parcursul implementării proiectului:

 • Întocmirea și depunerea dosarelor de rambursare
 • Elaborarea caietelor de sarcini
 • Elaborarea rapoartelor de progres și a raportului final
 • Elaborarea rapoartelor în perioada de post-implementare

Abonează-te

Abonează-te pentru a afla noutăți despre axe de finanțare